Bookmark and Share

K jádru věci. Aktuální reflexe z let 1993–2003

Knihu je možno ještě objednat na www.ivysehrad.cz.

(Zjistíte-li, že tato možnost už není aktuální, sdělte nám to, prosím, na adresu ttexty@volny.cz.)

Oto Mádr, K jádru věci. Aktuální reflexe z let 1993–2003, Praha 2003 

OBSAH 

Úvodem (Jolana Poláková)

Začátek bez začátku
Víra jako dar
Kritika jako služba
Katolická identita
Dynamika středu
Extremismus – proč ne?
Velikost provokuje
Osobní inkulturace víry
Víra je i svobodné rozhodnutí
Dříve formace, nyní informace
Od moci k autoritě a dialogu
Reformovat církev?
Aggiornamento
Pravda a tolerance, věrnost a svoboda
Věrnost
Palčivá otázka pravdy
Spása horizontální a vertikální
Miluj svého bližního heretika
Kalkatská brána církve do světa
Zrada vzdělanců
Rozlišování duchů dnes
Člověk s budoucností
Konec dějin?
Pře o dialog
Právo na dokonalou církev?
Proč sláva Bohu
Odpuštění – prubířský kámen
Putování do věčnosti
Konec bez konce 

Praví otcové zůstali (Milan Hanuš)