Podmenu:

Bookmark and Share

Mons. ThDr. Oto Mádr

ThDr. Oto Mádr
V roce 2001 v redakci Teologických textů

byl přední český teolog, vězeň komunistického režimu a neúnavný vůdčí představitel svobodného duchovního a intelektuálního života naší církve a společnosti. Narodil se 15. 2. 1917 v Praze. Svá teologická studia dokončil na římské univerzitě Gregoriana specializací pro obor morální teologie. Po návratu do vlasti, v níž se mezitím zmocnil vlády komunistický režim, odmítl působit na nově zřízené teologické fakultě. Místo toho se věnoval zakázané pastoraci vysokoškolských studentů. Za to byl začátkem 50. let komunistickou justicí odsouzen k doživotnímu vězení. Po patnácti letech byl podmínečně propuštěn, což během tzv. Pražského jara využil k bohaté organizační, přednáškové a publikační aktivitě, směřující k duchovní obnově pronásledované české církve. Tehdy krátce působil i na katolické teologické fakultě. Po zásahu vojsk Varšavské smlouvy prožil období „normalizace“ společnosti jako kněz v pohraniční pastoraci. Odchod do důchodu mu však umožnil během 80. let rozvinout s podporou mnoha zahraničních přátel a domácích spolupracovníků široké spektrum neveřejných aktivit, především vydavatelských. V redigování časopisu Teologické texty a v publikační a organizační práci pokračoval i po roce 1989. Za svou celoživotní činnost obdržel několik vyznamenání – z rukou prezidenta Václava Havla, papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. a zahraničních univerzitních kolegů. Zemřel v Praze 27. 2. 2011. Zanechal živé a inspirující dílo.