Bookmark and Share

Teolog Oto Mádr

Teolog Oto Mádr

(Jolana Poláková – vyd., Heinz Schürmann, Karel Skalický, Jiří Skoblík, Václav Vaško, Günter Virt, Karel Vrána)
Praha 1997

OBSAH

Klíč k Mádrovi (Jolana Poláková) 7
   
I.  
Václav Vaško: Teolog, jen teolog? 13
Heinz Schürmann: Obnova z duchovního středu 19
Jiří Skoblík: Vzpomínky na přítomnost 21
   
II.  
Jiří Skoblík: Oto Mádr jako morální teolog 29
Karel Skalický: Teologický průkopník Oto Mádr 43
Jolana Poláková: Duchovní rozměry teologického díla Oto Mádra 79
Günter Virt: Oto Mádr v evropské teologii 105
Karel Vrána: Mádrovo slovo pro tuto dobu 107
   
Theologe Oto Mádr (Zusammenfassung) 111