Bookmark and Share

Slovo o této době

Oto Mádr, Slovo o této době, Praha 1992

Ke stažení:

Soubor typu PDF Slovo o této době (PDF, 91 MB)

OBSAH

Úvodní slovo nakladatele (Václav Vaško) 9
Úvod editora (Jolana Poláková) 11
O PŘÁTELÍCH
Otec Jan Evangelista Urban 15
Kněz – redaktor – vězeň (Adolf Kajpr) 18
Teologie intelektu a srdce (Josef Zvěřina) 20
NA KATOLICKOU ADRESU
Pro nebo proti 25
Svoboda slova v církvi a umění dialogu 28
Umění číst periodikum 31
Vyhlížení zítřků 43
Veletrh nadějí 48
Duchovní vertikála 50
Služba, dříve milosrdenství 53
Proč psychologie 55
Náš Mistr Jan Hus? 59
Hříšný luxus rozdělení 63
Setkávání místo utkávání 67
Ženská otázka a křesťanství 69
Odpovědnost za dějiny 77
Absolutní perspektiva 79
Z MORÁLNÍ TEOLOGIE
Ctnosti a neřesti 83
Minulost a dnešek morální teologie 89
Mravní osobnost 95
Pokání anebo smíření (K biskupskému synodu 1983) 108
Otázky kolem svatého přijímání 113
Tolerance v kontextu etiky 119
Dvojí pojetí pokání 147
Největší je láska 149
VĚZENÍ
Mírovské litanie 157
Pro et contra 161
Základní cyklus vědeckého poznání 192
Křesťanské Ne a Ano politických vězňů 203
JAK BÝT CÍRKVÍ
Slovo o této době 209
Otevřený list katolíků vězněných pro víru 212
Církev dnes a zítra 215
Modus moriendi církve 237
Jak církev neumírá (K teologii ohrožené církve) 244
O AUTOROVI
Biografický přehled / Bibliografické poznámky (Jolana Poláková) 293
Projevy (Heinz-Josef Fabry, Oto Mádr) 297
Rozhovory (Obroda, Katolický týdeník) 305
Svědectví (Josef Zvěřina, Petr Příhoda) 312
Oto Mádr, Ein Wort über diese Zeit (Über das Buch) 315
Oto Mádr, Au sujet de ce temps (Presentation du livre) 316
Oto Mádr, A Word About This Time (About the book) 318